คำสั่ง

1.ให้นักเรียนทำเว็ปไซต์อาเซียนมาส่ง

2.อ่านหนังสือคอมพิวเตอร์ บทที่2

QJO3ROT-A4E

Advertisements